Krāslavas baznīcai - 250
(26.06.17)

 Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu draudze

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
Krāslavas novada dome
Polijas Republikas vēstniecība Rīgā

Starptautiskā zinātniskā konference
“KRĀSLAVAS KATOĻU BAZNĪCAI – 250”
2017. g. 28. jūnijā
Krāslavas novads, Krāslava, Pils iela 10
Konferences darba valoda: latviešu, poļu

10:00 – 11:00 – Zīmējumu konkursa “Krāslavas katoļu baznīcai - 250” darbu izstādes atklāšana (Pils ielā 10)
11:00 – 13:00 – Konferences dalībnieku reģistrācija
11:30 - izstādes “Krāslavas katoļu baznīcai - 250” atklāšana Krāslavas Vēstures unmākslas muzeja izstāžu zālē Pils ielā 8
12:00 – 16:00 – Izdevniecības “Jumava” grāmatu komercizstāde
KONFERENCES PROGRAMMA
13:00 – 13:15 – Konferences atklāšana
Novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks
Polijas Republikas vēstniece Latvijā Eva Dembska
Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu draudzes prāvests Eduards Voroņeckis

I daļa. 13:15 – 14:50
Vadītājs Valdemārs Gekišs, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja direktors
13:15 – 13:30 
Dr.art. Ruta Kaminska, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļas eksperte 
“Sakrālās glezniecības mantojums Krāslavā: saglabātais un zaudētais”
13:30 – 13:45
Dace Čoldere, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļas vadītāja 
“Mākslas pieminekļu restaurācija Krāslavas katoļu baznīcā”
13:45 – 14:00
Marta Gurska (Marta Górska), Polijas Republikas kultūras un nacionālā mantojuma ministrija “Latvijas un Polijas kopīgais mantojums. Polijas Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma ministrijas projekti” 
14:00 – 14:15
Tomašs Dzjuravecs (Tomasz Dziurawiec), restaurators (Polija)
“Krāslavas Sv. Ludvika baznīcas altāra gleznas restaurācijas darbi” 
14:15 – 14:30 
Dmitrijs Laščetko, stājglezniecības restaurators
Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas centrālā altāra konservācija un restaurācija (interjera izpēte)
14:30 – 14:45
Zane Kēlere, polihromā koka un stājglezniecības restauratore 
Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas divu lielformāta altārgleznu “Sv. Vincents” un “Sv. Staņislavs” restaurācija
14:45 – 14:50 – Jautājumi
14:50 – 15:15 – Kafijas pauze 

II daļa 15:15 – 17:30
Vadītājs Valdemārs Gekišs, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja direktors
15:15 – 15:30 
Prof.dr.hab. Kšištofs Zajass (Krzysztof Zajas) Jagelonu Universitātes profesors, literatūrzinātnieks, kultūras zinātnieks, tulkotājs. Gustava Manteifela rakstu izdevējs un pētnieks (Polija)
“Krāslava, Plateri un Krāslavas seminārs Gustava Manteifela vēstulēs”
15:30 – 15:45
Prof. dr.hab. Dorota Samborska-Kukuca (Dorota Samborska-Kukuć), Lodzas Universitātes profesore, poļu-latviešu starpkultūru sakaru pētniece, Poļu Inflantijas vēstures pētniece (Polija)
“Ar Plateru acīm. Krāslavas literatūras topogrāfija”
15:45 – 16:00
Dr.hist. Henrihs Soms, Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta reģionālo studiju centra "Latgales pētniecības institūts" direktors, asociētais profesors
“Krāslava Romas pāvestam Leo XIII dāvinātajā albumā „Terra Mariana” (1888)”
16.00 – 16:15
Dr. philol. Lidija Leikuma, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas
un baltistikas nodaļas Baltu valodniecības katedras vadītāja, profesore 
“Krāslavas Garīgā semināra absolventu devums latviešu rakstniecībā” 
16:15 – 16:30 
Mag.ģeogr., Bac. rel. Otīlija Kovaļevska, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Toponīmikas laboratorijas leksikogrāfe
"Krāslavas katoļu draudze represiju ēnā: dažas maz zināmas vēstures lappuses"
16:30 – 16:45
Dr. philol. Māsa Klāra PIJ, Skaidrīte Kalvāne, Laterāna pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta asoc. profesore
”Žēlsirdības māsu darbība Krāslavā un Celina Platere” 
16:45 – 17:00
Genovefa Kalviša, Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu draudzes locekle
“Priesteri - ticības stiprinātāji Krāslavas katoļu draudzē no pirmsākumiem līdz mūsdienām”
17:00 – 17:30 Konferences noslēgums, diskusijas

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kraslavas-svludvika-baznicas-250-gadu-vestures-notikumos-ieskatoties.html