Par projektu

2011.gada novembrī ir pabeigta Krāslavas pils parka rekonstrukcijas pirmā kārta. Darbus veica SIA „CKD D” autoruzraugu SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs” vadībā. Darbu apjoms ir ievērojams – ir iztīrīts parka dīķis, izzāģēta daļa pašizsējas un bīstamo koku, ierīkotas pastaigu takas pa gleznainajām parka terasēm un pils pagalmā, kā arī izbūvētas jaunas kāpnes to vēsturiskajā vietā. Ir uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, veidoti jauni apstādījumi, pieslēgts apgaismojums. Parks nākošgad pilnīgi noteikti kļūs par iemīļotu iedzīvotāju, kāzinieku un tūristu pastaigu vietu.

2011.gada decembrī tiks pabeigti arī visu Krāslavas pils fasāžu sakārtošanas darbi, lai saglabātu ēkas elementus līdz pils rekonstrukcijai tālākā nākotnē. Darbus veic SIA „Info Būve” saskaņā ar SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādāto tehnisko projektu.

Sadarbībā ar Krāslavas novada Tūrisma informācijas centru un Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju šogad ir tapuši jauni mārketinga materiāli par Krāslavas pils kompleksu - buklets „Krāslavas pils un parks. Spītējot Laikam” un Krāslavas pils skatu kartiņu komplekts. Ir izveidota virtuālā ekskursija pa Krāslavas pils kompleksu - šī mājas lapa "Krāslavas pils". Projekta ietvaros Tūrisma informācijas centra un Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja speciālisti ir piedalījušies divās starptautiskās tūrisma izstādēs - „Balttur” Rīgā un „Invetex” Sankt-Pēterburgā (Krievija), prezentējot izstrādātos materiālus un Krāslavas pils kompleksu. Interesentiem izstrādātie materiāli bez maksas ir pieejami Krāslavas Tūrisma informācijas centrā (Brīvības ielā 13) un Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā (Pils ielā 8).


Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds projekta Nr.PPA/3.4.2.1.1./09/02/014 „Krāslavas pils kompleksa pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” ietvaros.

Papildus informāciju par pils kompleksa renovācijas darbiem var uzzināt pie Krāslavas novada domes attīstības nodaļas vadītājas Ināras Dzalbes:

Tālr.: +371-65620032
Fakss: +371-65681772
E-pasts:inara@kraslava.apollo.lv

Presei_LIAA projekts_8relize.pdf

Par interneta vietni "Krāslavas pils"

Vietnes pārvaldnieks: I.Dzalbe
Ziņu un jaunumu publicēšana:
-kraslavas_muzeis@inbox.lv
- Tālr.: +371 656 23586, +371 26876337

Materiālu autori

Teksta saturs, vēsturiskie dati:
- Krāslavas vēstures un mākslas muzejs
- Krāslavas novada dome

Bilžu autori:
- Krāslava aerofoto: K.Fedirka (www.citadalatvija.lv)
- Pils komplekss un parks, 2011.gada rudens, ziema: Aleksandrs Blaževičs (SIA Poligrāfija)
- ziemas panorāmas: Pāvels Gallers
- pils logo un zīmogs: Anda Nordena (dizains@autos.apollo.lv)
- pils vēsturiskie foto: no Krāslavas vēstures un mākslas muzeja krājumiem

- A.Kauškalis, A.Lomanovska, I.Solima, Z.Ločmele, B.Tarļeckis, A.Gončarovs, E.Zasčerinska, A.Dzalbe, foto no Krāslavas vēstures un mākslas muzeja, biedrības „Eiroreģions„Ezeru zeme”” un Krāslavas novada TIC krājumiem

Video: Dainis Juraga, Anna Lomanovska
Video kanāls Vimeo: Krāslavas video

Interneta vietnes izstrādāšana:
- dizains: Pāvels Gallers
- programmēšana: IK Maksold

Informācija par autortiesībām