Autortiesības

Stingri aizliegts "Krāslavas pils" interneta vietnē publicētos materiālus kopēt, pārpublicēt, reproducēt, izplatīt, tulkot vai jebkādā citā veidā rīkoties bez Krāslavas novada domes rakstiskas piekrišanas.

Ja rakstiska atļauja no Krāslavas novada domes ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz "Krāslavas pils" interneta vietni.

Krāslavas novada domes kontaktinformācija:
Mājas lapa: Kraslava.lv
Adrese: Rīgas ielā 51, Krāslava, LV-5601, Latvija
Tālr.: +371 656 24 383
E-pasts:dome@kraslava.lv