Izstādes muzejā
(23.07.17)

 Ekspozīcija "Pieci airi"

Ekspozīcija "Grāfa Plātera notāra kabinets"

Izstāde no muzeja krājuma "Tēlniecei Vandai Zēvaldei - 95"

Izstāde "Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu baznīcai - 250"

Mākslinieces Daigas Lapsas jubilejas izstāde “Starp zemi un debesīm” (staļļos) 

Muzeja kontakti 656 23586