Teātru maratons
(28.08.19)

 Četras izrādes un Zaļumballe!!!

31.augustā Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā notiks īsti teātra svētki - Amatierteātru salidojums. 
Pils kompleksa teritorijā tiks rādītas 4 teātra izrādes. 

Plkst. 15:00 uzstāsies Preiļu kultūras centra amatierteātris ar Aivara Bankas izrādi "Visi radi kopā" (rež. Aija Bitinas).
Plkst. 16:30 uzstāsies Nautrēnu pagasta amatierteātris "Dekteri" ar Jukuma Peļēviča izrādi "Preilenīte" (rež. Ērika Bozoviča).
Plkst. 18:00 uzstāsies Salnavas Tautas nama amatierteātris "Salnava" ar Annas Dančas izrādi "Divi čorti Pūramolā" (rež. Valentīna Kirsanova) 
Plkst. 19:00 uzstāsies Krāslavas amatierteātris "Smalkais stils" ar Danskovītes izrādi "Sīvasmuotes lobuo sirds" (rež. Voldemārs Varslavāns).

NĀC un BAUDI!!! 
Paķer līdzi segu, uz kā sēdēt, jo visas izrādes notiks BRĪVDABĀ.

Lai skaista teātra sestdiena Krāslavā!