Meža dienu ietvaros Krāslavas parkā iestādīti 140 augi
(17.10.19)

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām šogad rudens mēnešos Meža dienu ietvaros īstenoja projektu ,,Pašvaldību darbi parkos”; šajā projektā piedalījās arī Krāslavas pilsēta. Projektu finansiāli atbalstīja Meža attīstības fonds, kurš šogad Krāslavas novada pašvaldībai piešķīra 900 eiro lielu finansējumu stādu iegādei. Krāslavas pils parkam tika iegādāti 140 daudzgadīgi krāšņumaugi.

11.oktobrī Krāslavas pils parkā notika augu stādīšanas darbi un tika iestādīti iegādātie augi, kuri jau nākošā gada pavasarī uzziedēs un ar savu krāšņumu priecēs krāslaviešus un viesus, kas apmeklēs parku. Parkā esošos stādījumus šogad papildināja daudzveidīgi krāšņumaugi tādi kā: nokarenie zeltzaru vītoli, lielās fotergilas, parastie ceriņi, Amūras ceriņi, vilnainās irbenes, krastu kļavas, parastie filadelfi, kokveida hortenzijas, forsītijas, rievainās rozes, fizokarpi un baltie grimoņi. 

Parkā stādīto augu izvēle notika, ņemot vērā  SIA ,,Arhitektes Ināras Caunītes birojs” izstrādāto Krāslavas pils parka apstādījumu plānu, kura autors ir pieredzējusī parku vēsturiskās ainavas speciāliste Ilze Māra Janelis. Krāslavas pils parks ir veidots kā romantiskais ainavu parks, kas izvietots terasēs.

Dzintra Skutele,
Krāslavas novada ainavu arhitekte