Krāslavai - 98!
(16.04.21)


Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs izstrādājis video veltījumu Krāslavai 98.dzimšanas dienā http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/veltijums-kraslavas-pilsetai-98-gadadiena.html,