Tirdziņš pils kompleksā
(01.06.21)

Tirdzniecības dalībnieku ierašanās tirdzniecības vietā no plkst. 7.00.

Tirgotājus lūdzam pieteikties līdz 3. jūnijam plkst. 17.00, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv

Vietu skaits Ierobežots. Organizatori patur tiesības izvēlēties no saņemtajiem pieteikumiem.

Pieteikšanās veidlapa: http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/majrazotaju-amatnieku-un-stadaudzetaju-tirdzins.html