Tirdziņš pils kompleksā
(20.07.21)

 

Tirdzniecības dalībnieku ierašanās tirdzniecības vietā no plkst. 7.00.

Tirgotājus lūdzam pieteikties līdz 29. jūlijam, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv

Pieteikšanas veidlapa http://www.kraslavasvestis.lv/afisa/article/5/majrazotaju-un-amatnieku-vasarassvetku-tirdzins.html.