Jaunas ekspozīcijas Krāslavas muzejā
(05.08.21)

 Ekspozīcija "Krāslavas slimnīcai - 150", vairāk informācijas: https://www.facebook.com/photo/?fbid=5741145139292149&set=a.140412012698851


Vjačeslava Aprupa gleznu izstāde "Piektais gadalaiks", vairāk info:  https://www.facebook.com/photo?fbid=5746973462042650&set=a.140412012698851