Krāslavas Amatniecības centrs piedāvā radošas darbnīcas
(19.10.22)

 Krāslavas Amatniecības centrs aicina interesanti, radoši un lietderīgi pavadīt rudens vakarus, piedaloties sekojošās darbnīcās:
stikla mozaīkas darbnīcā ar Elvīra Škutāne,
keramikas darbnīcā ar Valdis Pauliņš un Olgu Pauliņu,
kokapstrādes darbnīcā ar Aivaru Andžānu,
aromātu darbnīcā ar Marinu Tsoi,
kulinārā mantojuma darbnīcā kopā ar Skaidrīte Pauliņa un Lilita Šatilova no Muzejs Andrupenes lauku sēta.
Piedāvāto meistardarbnīcu datumi un laiks - afišā.
Iepriekš obligāti vajag pieteikties pa tālr. 26348344 vai e-pastā: amatniecibascentrs@kraslava.lv