Radošās darbnīcas Amatniecības centrā
(07.12.22)

 Ziemassvētku un adventes svētku noskaņā

Krāslavas Amatniecības centrs aicina radoši, interesanti un lietderīgi pavadīt laiku, piedaloties sekojošās darbnīcās: stikla mozaīkas darbnīcā ar Elvīru Škutāni, keramikas darbnīcā ar Valdi un Olgu Pauliņiem kokapstrādes darbnīcā ar Aivaru Andžānu, aromātu darbnīcā ar Marinu Tsoi, aušanas darbnīcā ar Ainu Gubu, kulinārā mantojuma darbnīcā kopā ar Skaidrīti Pauliņu un Lilitu Šatilovu no muzeja "Andrupenes lauku sēta". 

Piedāvāto meistardarbnīcu datumi un laiks - afišā

Iepriekš obligāti vajag pieteikties pa tālr. 26348644 vai e-pastā: amatniecibascentrs@kraslava.lv