Izstāde "Krāslavai pilsētai 100. Dzimuši Krāslavai"
(08.08.23)

Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja kolektīvs ir pateicīgs visiem, kas palīdzēja un piedalījās izstādes tapšanā. Sakām paldies Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvam un tā direktoram Kārlim Zvirgzdiņam - veicot nozīmīgu pētniecisko darbu arhīvā, atklājās daudz interesantu un līdz šim neatklātu vēstures faktu, kas kā skaista mozaīka salikās vienotā kopīgā stāstā par mūsu pilsētu. Papildinot Krāslavas pilsētas fotomateriālu klāstu, veiksmīgi sadarbojāmies arī ar Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofono dokumentu arhīvu - īpaša pateicība Dokumentu izmantošanas nodaļas vadītājai Anita Trušele. Veidojot izstādi, Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma” projektu konkursā tika atbalstīts arī mūsu muzeja pieteiktais projekts “Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izstādes “Krāslavas pilsētai 100. Dzimuši Krāslavai” baneru izgatavošana”, kā rezultātā tika izgatavoti 24 baneri sadarbībā ar SIA “PrintPlus”. Pateicamies SIA “PrintPlus” komandai, īpaši projektu vadītājai Irinai Kozlovskai par individuālu un profesionālo pieeju baneru dizainu izveidošanā. Izstādei tika deponētas divas gleznas no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, tādējādi piedāvājot apmeklētājiem ielūkoties tā laika Krāslavā caur vecmeistaru gleznām, deponēti tika arī krāslaviešu sportistu priekšmeti no Latvijas Sporta muzeja. Esam pateicīgi arī ikvienam krāslavietim – gan dzejniekiem, gan sportistiem, gan māksliniekiem, gan radošajiem krāslaviešiem par atsaucību un sadarbību, kuri ar saviem eksponātiem piedalījās izstādes tapšanā. Paldies arī Krāslavas pilsētas skolām par sadarbību un deponētajiem priekšmetiem. Krāslava patiešām ir laimīgu un radošu cilvēku šūpulis!