Krāslavas ģimnāzijai 90
(31.05.13)

Krāslavas ģimnāzijas absolventi tiekas 2013.gada 8.jūnijā par godu ģimnāzijas 90 gadu jubilejai

11.00 –svētku atklāšana Krāslavas Valsts ģimnāzijā (Raiņa ielā 25)

12.30 – svinīgais gājiens no Krāslavas Valsts ģimnāzijas līdz pilij, orķestra defilē pilsētas laukumā

14.00 – absolventu tikšanās pie vecās skolas ēkas (Pils ielā 6)

12.00-15.00 V.Aprupa  personālizstāde pilsētas muzejā, absolventu mākslas darbuizstādes pils staļļos

16.00 –svētku koncerts kultūras namā (Rīgas ielā 26)

21.00 - balle,spēlē Inga un Normunds

10.00 –20.00 skolotāju un skolēnu radošo darbu izstāde Krāslavas Valsts ģimnāzijas izstāžu zālē, filma „Skola laiku lokos”  Krāslavas Valsts ģimnāzijā