Saimniecības ēka

Līdzās pilij tika uzbūvētas arīsaimniecības ēkas:  pils pārvaldnieka un dārznieka mājas, laidari, stallis, ledus pagrabi, oranžērija.

Parka austrumu daļā atrodas divstāvu sarkanu ķieģeļu ēka. Grāfu Plāteru laikā šo māju izmantoja saimnieciskām vajadzībām.

Ēkas ārējais veidols ir saglabājies, bet celtnei nepieciešami nopietni restaurācijas, renovācijas un labiekārtošanas darbi.