Akmens grota

Parkā ir atjaunota grota ar noslēpumaino „pazemes eju” un pils sargu – lauvu.

Krāslavas pils. Akmens grota.

Vēl grāfa Plātera laikā pils teritorijas dienvidu nogāzē izveidotas mākslīgas akmens grotas. Plāteri veidoja parku tradicionālā itāļu stilā - ar terasēm, dīķiem, grotām, retu augu un koku stādījumiem. Pagaidām ir atjaunota tikai viena grota; virs otrās ir izveidots skatu laukums.

Krāslavas pils. Grota.

Lielajai grotai ir vairākas ieejas, metāla vārtiņi, dekoratīva balustrāde. Pēc restauratoru iniciatīvas uz akmens postamenta ir uzstādīta lauvas skulptūra - tradicionāls pils sargātāja sargs. Šobrīd lauva ir viens no iecienītākajiem apmeklētāju objektiem pils kompleksā.

Krāslavas pils. Lauva.