Pārvaldnieka māja

Pils saimniecības neatņemama sastāvdaļa ir dažādas palīgēkas. Līdzās pilij tika uzbuvētas arī pils pārvaldnieka un dārznieka mājas, laidari, stallis, leduspagrabi, oranžērija.

Pils pārvaldnieka māja tika veikta rekonstrukcija un kopš 2014.gada septembra tajā izvietojies Krāslavas novada informācijas un kulinārā mantojuma centrs ar suvenīru veikalu un daudzfunkcionālām telpām semināriem, pasākumiem, izstādēm un citām aktivitātēm.